Kinder- en Jeugdpraktijk Yuji hanteert de onderstaande tarieven. 

Tarieven
Kindertherapie — € 110
Jongerentherapie — € 110
Ouderbegeleiding — € 110
Observatie op school — € 130
Gesprek op school — € 130

Telefonisch consult vanaf 15 min. — € 27,50 per kwartier

Vergoedingen
Kinder- en Jeugdpraktijk Yuji heeft een overeenkomst met de gemeenten in Regio Zuidoost: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Indien u een verwijzing heeft van uw huisarts en/of een verwijzing door het Centrum van Jeugd en Gezin dan kunt u mogelijk voor een vergoeding via de Gemeente in aanmerking komen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl of op de website van uw gemeente.

Kinder- en Jeugdpraktijk Yuji is aangesloten bij beroepsvereniging Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) en de koepelvereniging Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierdoor worden de therapiesessies door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Yuji adviseert je om contact op te nemen met je zorgverzekeraar over de mogelijkheden.

Als jouw zorgverzekeraar de kosten niet vergoed, dan kan je coulance aanvragen bij je zorgverzekeraar. Je kan gebruik maken van een voorbeeldbrief die de VIT heeft opgesteld. Een andere mogelijkheid is de coaching of therapie aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte. Binnen een Persoons Gebonden Budget (PGB) kan ook begeleiding gegeven worden.
Het loont de moeite om de zorgverzekeraars onder de loep te nemen en een keuze te maken die bij jouw situatie past en dat van jouw gezin. Je kan tot en met 31 december overstappen van zorgverzekeraar.

Kwaliteitsbewaking
Kinder- en Jeugdpraktijk Yuji is aangesloten bij de VIT-therapeuten, staat ingeschreven bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ code 100022788) register en heeft een gecertificeerd kwaliteitssysteem: het KIWA Keurmerk Zorg. Hierdoor voldoet de praktijk aan strenge registratie- en onderhoudseisen. Lindsey Bolle heeft regelmatig intercollegiaal overleg, supervisie en leertherapie om de kwaliteit van haar behandelingen te waarborgen.

Klachtenregeling
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jou. Dan hoop ik het in een gesprek te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen onder nummer 12925.